Vyšetření antistreptolysinu O (ASLO) má význam v diagnostice některých pozdních komplikací streptokokových infekcí.

 

Princip: Antistreptolysin O je protilátka, která může v našem organizmu vznikat proti sloučenině streptolysin O tvořenou některými zástupci streptokoků. Streptolysin O je škodlivá sloučenina, která může poškozovat řadu buněk. Antistreptolysin O sice účinkuje proti streptolysinu, ale může se stát i podkladem pro vznik autoimunitní reakce proti tkáním našeho vlastního těla.

 

Příprava: Vyšetření vyžaduje odběr vzorku žilní krve a jeho zpracování v laboratoři. Žádná speciální příprava není potřeba, dotyčný ani nemusí být před náběrem nalačno.

 

Význam: Vyšetření ASLO můžeme provést tehdy, když chceme potvrdit prodělanou streptokokovou infekci, která by mohla souviset s příznaky revmatické horečky (onemocnění srdečních chlopní, poruchy funkce ledvin, bolesti kloubů, známky Sydenhamovy chorey aj.). U pacienta, který má některé příznaky tohoto onemocnění a má pozitivní ASLO, je diagnóza velmi pravděpodobná.

 

Nevýhody: Vyšetření ASLO je rychlé, snadné a dostupné. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že podobně jako ostatní vyšetření může být falešně pozitivní i negativní. Vzhledem k rozšíření streptokokových infekcí platí, že lehce vyšší hodnotu ASLO má celá řada jedinců a pouze velmi vysoká hodnota má klinický význam.


Zdroje
https://labtestsonline.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů