Hormonální antikoncepce je zcela jistě nejrozšířenější formou plánovaného rodičovství. Její podstatou je užívání kombinace ženských pohlavních hormonů (estrogeny a gestageny), které zabrání otěhotnění. Kromě kombinovaných preparátů jsou k dispozici i preparáty obsahující pouze gestagen.

 

Příklady některých preparátů:

1. Kombinované - estrogen + gestagen

Ethinylestradiol + gestoden - např. Artizia, Femoden, Lindynette, Mirelle, Logest a Stodette

Ethinylestradiol + dienogest - např. Aidee, Foxinette a Jeanine

Ethinylestradiol + desogestrel - např. Adele, Arnette, Mercilon, Natalya a Novynette

Ethinylestradiol + levonorgestrel - např. Triquilar, Minisiston a Gravistat

Ethinylestradiol + norgestimát - např. Cilest a Menyan

Ethinylestradiol + drospirenon - např. Abella, Cleonita, Jangee, Sidreta, Softine a Yadine

 

2. Izolovaný gestagen

Desogestrel - např. preparáty Zarelle, Daisenette, Desogestrel a Velavel

Drospirenon - např. preparát Zlynda

 

Vedlejší účinky a jiná rizika:

1. Riziko vzniku žilních trombóz – Estrogeny, které většina antikoncepčních preparátů obsahuje, zvyšují riziko vzniku krevních sraženin v žilách dolních končetin. Riziko pro normální ženu není až tak vysoké, v přítomnosti dalších rizikových faktorů již však není zanedbatelné. Častými rizikovými faktory je kouření a vrozené zvýšená srážlivost krve. Vrozeně zvýšená srážlivost existuje u celé řady poruch, nejběžnější je tzv. Leidenská mutace. Z toho důvodu by se za prvé neměla antikoncepce předepisovat kuřačkám a za druhé by ženy s výskytem trombóz v blízkém příbuzenstvu měly být vyšetřeny na přítomnost zvýšené srážlivosti.

Nutno dodat, že preparáty neobsahující estrogen (tj. přípravky obsahující pouze gestagen) mají riziko trombózy prakticky nulové.

 

2. Zvýšení tělesné hmotnosti – Hormony mohou způsobit zvýšené přibírání, většinou v rozmezí několika kilogramů. Při relativně zdravém způsobu života s dostatkem pohybu však nebývá zvýšení hmotnosti nijak významné.

 

3. Vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění – Antikoncepce může zvyšovat krevní tlak i hodnotu cholesterolu a to může mít neblahý vliv na vyšší četnost kardiovaskulárních onemocnění.

 

4. Psychické změny – Hormonální antikoncepce může způsobovat změny nálad, deprese a někdy bývá spojená i se sníženou chutí na sex. Vzhledem k tomu, jak moc je psychika ženy spojená s pohlavními hormony se není ani čemu divit.

 

5. Nespecifické nepříjemné příznaky – Sem spadají bolesti hlavy, nevolnost, únava, pocity pnutí a bolestí prsou. Pokud ženu příliš obtěžují, mohou být důvodem k výměně hormonálního preparátu.

 

6. Reakce s jinými léky – Hormonální antikoncepce může reagovat s mnoha léky (a naopak). Dochází pak ke změnám účinků ve smyslu zvýšení, či snížení. Nebezpečí je spíše v tom, že jiné látky sníží účinek hormonální antikoncepce a dojde k nechtěnému otěhotnění. Účinky antikoncepce snižují například některá antibiotika a léky proti epilepsii. Nebezpečná je z tohoto důvodu i třezalka. Dlouhodobě užívaná třezalka (např. bylinkové čaje s třezalkou) umí účinky antikoncepce snížit poměrně solidně.

 

7. Vznik nezhoubných nádorů jaterní tkáně – Dlouholeté užívání antikoncepce může způsobit vznik nezhoubných nádorů jater (jaterní adenomy). Jsou sice nezhoubné, ale je u nich určité riziko přeměny v rakovinu jater. Podobně mohou fungovat i anabolické steroidy, které užívají někteří kulturisté.

 

8. Problematika rizika vzniku zhoubných nádorů – Tak tady jedna dobrá zpráva. Hormonální antikoncepce užívaná po velmi dlouhou dobu sice zřejmě mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, ale na druhou stranu prudce snižuje riziko vzniku rakoviny dělohy a rakoviny vaječníků. O trochu vyšší byl u žen užívajících hormonální antikoncepci i výskyt rakoviny čípku děložního, tady se však spíše jedná o statisticky vyšší promiskuitu žen chráněných hormonální antikoncepcí. Vyšší promiskuita a nechráněný sex rovná se vyšší riziko infekce HPV virem, který je původcem této formy rakoviny.

 

9. Vyšší promiskuita a nezodpovědné chování – Některé ženy mají tendenci chovat se méně zodpovědně (promiskuita a nechráněný sex), protože mají pocit, že je antikoncepce ochrání. To je sice pravda ve smyslu nechtěného otěhotnění, ale jinak nemá antikoncepce žádný ochranný vliv na sexuálně přenosná onemocnění (kapavka, syfilis, AIDS apod.). Tak jasnou věc by snad ani nebylo nutné psát, ale někteří lidé to prostě nechápou.

 

Závěr: Hormonální antikoncepce je jedním z nejpřevratnějších léků moderní doby, který zcela změnil sociální problematiku společnosti. Rozšíření hormonální antikoncepce má obrovský vliv na snížení případů nechtěného těhotenství a snížení počtu potratů. Kromě toho má hormonální antikoncepce řadu dalších pozitivních vlivů na zdraví žen. Za všechno se ale platí a ani hormonální antikoncepce není bez rizik, jako je tomu ostatně u všech léků.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.emedicinehealth.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů