Anafylaktoidní znamená „připomínající anafylaktickou reakci“. Anafylaktoidní reakce vzniká určitým neimunologickým mechanismem, který způsobí uvolnění histaminu z mastocytů, důsledky jsou proto podobné jako u anafylaxe. Z možných vyvolávajících faktorů lze jmenovat například některé fyzikální (chlad, teplo) a chemické činitele (např. některé léky, albumin apod.).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů