Alternans znamená odborně „střídavý“. V medicíně tento pojem používáme zejména ve dvou případech. Prvním je pulsus alternans (střídavý puls), což je hmatný puls, u nějž se silnější údery střídají se slabšími. Je typický pro některé formy srdečního selhání. Druhým je hemiplegia alternans (střídavá hemiplegie), což je hemiplegie spojená s poruchou některého hlavového nervu. Těchto hemiplegií existuje více, doporučuji přečíst si další informace v příslušném textu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů