Alkoholová demence je jednou z komplikací chronického alkoholizmu. Je to stav nepříjemný jak pro postiženého, kterého omezuje v běžném životě, tak pro jeho blízké okolí.

 

Příčiny: Alkoholová demence vzniká většinou postupně, může však docházek k jejímu náhlému zhoršení. Kombinuje se nepříznivý účinek alkoholu na neurony, které jsou alkoholem poškozovány, a v pozdějších fázích se přidružují příznaky poškození jater (jaterní cirhóza). Porucha jaterních funkcí může vyústit v jaterní encefalopatii, při které se porucha mozkové činnosti prohlubuje.
 

Projevy: Základním projevem jsou postupné změny osobnosti, demence, poruchy paměti a narušení soběstačnosti. Člověk jen těžko přijímá nové informace, vadí mu nová prostředí, přestává být schopen řešení problémů. Někdy bývá přítomna porucha paměti, člověk si špatně pamatuje nedávné události a chybějící informace si vymýšlí (typické pro Korsakovův syndrom). Mohou se vyskytovat i poruchy emocí, apatie, abulie (ztráta vůle) nebo záchvaty agresivity.

 

Diagnostika: Základem jsou informace o alkoholizmu nemocného. V krevních náběrech nalézáme různé nepřímé známky alkoholizmu (zvětšené červené krvinky, nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové, zvýšené jaterní testy, zvýšená hladina amoniaku u dekompenzované cirhózy apod.). Ultrazvuk břicha může ukázat jaterní cirhózu. Součástí vyšetřování by mělo být bezesporu i vyšetření psychiatrem, které kromě vlastní diagnózy umožní určit tíži demence a navrhne léčebný postup.

 

Léčba: Základem je samozřejmě zákaz pití alkoholu, dodávání chybějících živin, minerálů a vitaminů. Kromě toho s podávají různá nootropika (léky zlepšující paměť) a léky zlepšující prokrvení mozku. Velmi důležitá je každodenní aktivita, která má zabránit zhoršování stavu a má zajistit co možná největší soběstačnost. Je-li přítomna akutní jaterní encefalopatie nasedající na demenci, musíme ji intenzivně zaléčit (viz. příslušný článek).


Zdroje
https://www.alzheimers.org.uk
https://www.verywellmind.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů