V organizmu se vyskytuje velká řada kyselých i zásaditých látek a naše tělo i udržuje určité stabilní pH, které vyjadřuje rovnováhu mezi těmito kyselinami a zásadami (odborně jde o tzv. acidobazickou rovnováhu). Toto pH sice nemá stále stejnou hodnotu a neustále se mění, nicméně odchylky jsou ve zdravém organizmu minimální. Běžně udržované pH je přibližně mezi 7.3-7.4.

Pokud pH poklesne do nižších hodnot, označujeme stav jako acidózu neboli překyselení organizmu. Naopak alkalóza znamená zvýšení pH (český termín pro tento stav nicméně nemáme). Ačkoliv o zmíněném překyselení se hodně píše na internetu a přisuzuje se mu téměř démonická škodlivost, ve skutečnosti je naše tělo více ohroženo spíše alkalózou. Alkalóza je totiž vzácnější než acidóza a obranné mechanizmy našeho těla si s ní neumí tak dobře poradit.

 

Dodejme, že k udržení acidobazické rovnováhy existují v našem těle soustavy sloučenin, kterým říkáme pufrační systémy a ty jsou schopné výchylky pH korigovat. Jeden z nejdůležitějších pufračních systému pracuje mimo jiné s oxidem uhličitým. Když pH v organizmu klesá, pufrační systém zareaguje a pH udrží, přitom se vytvoří více oxidu uhličitého, ale ten může být vydýchán. Z toho plyne, že pro udržení správného pH je důležitý i zdravý dýchací systém. Kyselé sloučeniny jsou většinou z organizmu vylučovány ledvinami a z toho zase plyne, že pro udržení správného pH je důležitá normální funkce ledvin.

 

Příčiny

Příčiny vzniku alkalózy mohou vycházet z metabolických změn v organizmu (metabolická alkalóza) nebo z dýchací soustavy (respirační alkalóza).

 

1. Respirační alkalóza – Respirační alkalóza vznikne za situace, kdy jedinec začne rychle a zhluboka dýchat. Tím dochází k poklesu množství oxidu uhličitého v krvi a ovlivněním pufračního systému dojde ke zvýšení pH. Příčinou může být prostá psychikou vyvolaná hyperventilace (může vést až k hyperventilační tetanii s křečemi svalů), kromě toho se ovšem hyperventilace může objevit jako příznak některých vážných nemocí centrálního nervového systému ovlivňující dechové centrum postiženého (rozsáhlé mozkové mrtvice, nádory mozku, akutní zánět mozku, apod.).

Je vhodné doplnit, že lehká respirační alkalóza může doprovázet řadu případů původně metabolické acidózy, na kterou reaguje dýchací systém zvýšeným dýcháním s cílem odstranit z těla oxid uhličitý a tím zvýšit nízké pH do normy. Někdy to ovšem tento kompenzační mechanizmus přežene a „přešvihne“ jedince z acidózy do lehké alkalózy.

 

2. Metabolická alkalóza – Oproti metabolické acidóze je relativně vzácná, protože v našem organizmu vznikají spíše kyselé sloučeniny. Alkalóza může vzniknout za situace, kdy organizmu dlouhodobě ztrácí podstatné množství žaludeční kyseliny chlorovodíkové, což jsou případy opakovaného chronického zvracení. Kromě toho může alkalóza doprovázet pokročilé formy jaterního selhání.

 

Projevy

Těžká alkalóza může vést k selhání orgánů s poruchou vědomí a smrtí. Lehčí formy se projeví zejména změnami koncentrace krevních iontů, zejména vápníku a draslíku (rozvoj hypokalcémie a hypokalémie) s příslušnými příznaky (zvýšená svalová dráždivost, bolesti svalů, zvýšená tendence ke vzniku křečí, apod.).

 

Diagnostika

O stavu acidobazické rovnováhy nás většinou velmi dobře poinformuje odběr krve s vyšetřením pH, koncentrace krevních plynů a koncentrace hydrogenuhličitanových iontů (které jsou důležité pro uhličitanový pufrační systém) - toto vyšetření označujeme jako Astrup. Součástí vyšetření by mělo být i zjištění ledvinných funkcí a koncentrace minerálů a laktátu v krvi.

 

Léčba

Je-li to možné, je vhodné do pH v organizmu agresivně nezasahovat a spíše se snažit najít a vyléčit vyvolávající příčinu alkalózy. Pokud se to podaří, mělo by se pH vrátit do normálu.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.msdmanuals.com
https://lifeinthefastlane.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů