Skip to main content
 


Zúžení aortální chlopně

Zúžení aortální chlopně patří mezi nejčastější chlopenní vady. Odborně se tento stav označuje jako stenóza aortální chlopně a postižena je aortální chlopeň oddělující levou komoru od aorty. Aortální chlopeň se otevírá během stažení srdečního svalu (systoly), kdy je krev vypuzována z levé komory do aorty. Tok krve je umožněn správně otevřenou aortální chlopní, její zúžení však správný tok krve narušuje. Krev nemůže odtékat do aorty a způsobuje tlakové přetěžování levé komory.


Příčiny: Zúžení aortální chlopně může být vrozené, nebo se rozvine během života. Důležitou příčinou je degenerace a kalcifikace (ukládání vápníku) chlopně podmíněná pokročilým věkem, vyšší riziko je u lidí s vrozenou abnormalitou aortální chlopně, kterou označujeme jako bikuspidální aortální chlopeň (místo tří cípů má pouze dva). Velmi vzácně se může aortální stenóza objevit jako komplikace revmatické horečky.


Projevy: Zúžení aortální chlopně se projevuje příznaky srdečního selhávání (především námahová dušnost), bolestmi na hrudi charakteru anginy pectoris a opakovanými krátkodobými poruchami vědomí (synkopy) vznikajícími při fyzické aktivitě. Angina pectoris souvisí s přetěžováním levé komory, jejíž svalovina mohutní a začíná trpět nedostatkem kyslíku, synkopy jsou důsledkem nízkého srdečního výdeje a výrazně zhoršují prognózu nemocného. V srdci dlouhodobě postiženém zúžením aortální chlopně je vysoké riziko vzniku různých poruch srdečního rytmu.


Diagnostika: U pacienta můžeme nejprve zjistit výše zmíněné klinické projevy a na EKG mohou být přítomné známky přetížení levé komory. Vada způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je vhodné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Toto vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.
 

Léčba: U některých pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (nitráty, blokátory kalciových kanálů, diuretika, apod.). Důležité je vědět, že pacienti s pokročilejší aortální stenózou by neměli dostávat léky ze skupiny ACE-inhibitorů. V dětském věku se jako dočasné řešení může provést balónková katetrizace, kdy se do místa zúžené chlopně zasune vnitřkem tepny balónek, a jeho rozfouknutí chlopeň rozšíří. Definitivně vyřešit aortální stenózu lze náhradou aortální chlopně pomocí (mechanické nebo biologické) umělé chlopně. Klasicky se volí kardiochirurgický zákrok, ale u rizikových pacientů se někdy provádí katétrová implantace aortální chlopně (TAVI), kdy je speciální umělá chlopeň do cílového místa umístěna katétrem zasunutým k srdci vnitřkem aorty bez nutnosti chirurgické operace.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů