Skip to main content
 


Sick sinus syndrom

Sick sinus syndrom (SSS) je relativně častá porucha srdečního rytmu, která souvisí s poruchou tvorby vzruchu v srdečních síních. Mnoho lidí se SSS o své poruše vůbec neví, někteří však mohou mít různé nepříjemné projevy.

 

Za normálních okolností se srdeční rytmus vytváří v jednom místě srdečních síní, které se nazývá sinoatriální (SA) uzel. Odtud se vzruch rozšíří po síních (následuje stah síní) a přes atrioventrikulární (AV) uzel i na svalovinu komor (následuje stah komor).

 

Příčiny: SSS vzniká při chybné funkci SA uzlu - vzruch v něm začne vznikat nepravidelně a v různých intervalech. Příčinou může být chronické onemocnění srdce a celkové opotřebení srdečního svalu časem. Z toho důvodu je SSS typický spíše pro staré lidi, pacienty s ischemickou chorobou srdeční, nemocné s vysokým tlakem, apod.

 

 

Projevy: SSS se projevuje střídáním příliš pomalého rytmu* (bradykardie) s epizodami rychlého rytmu*, který má relativně často charakter rychlé fibrilace síní. Projevy těchto stavů jsou různé. Mnoho jedinců nemá žádné obtíže a porucha se u nich zjistí náhodně. Jinak se může vyskytovat únava, bušení srdce, bolesti na hrudi, motání hlavy, dušnost, poruchy vědomí apod. Z velké části jde o příznaky nedostatečného srdečního výdeje při příliš rychlé nebo příliš pomalé srdeční akci.

 

* Pomalý rytmus je definován jako méně než 60 úderů za minutu, příliš rychlý rytmus je definován jako více než 90 úderů za minutu.

 

 

Diagnostika: Abnormální srdeční rytmus může lékař zjistit už při fyzikálním vyšetření, objektivně jej spatříme na EKG. Je však nutno si uvědomit, že poruchy rytmu u SSS bývají záchvatovité, a mezi těmito záchvaty může být akce srdeční normální. EKG ji pak nezachytí. Z toho důvodu se provádí EKG Holter monitoring, kdy se dotyčnému nalepí na hruď pomocí elektrod malý EKG přístroj. Tento přístroj pak minimálně 24 hodin monitoruje EKG a po skončení vyšetření si kardiolog může záznam EKG prohlédnout. Šance, že porucha rytmu bude zachycena, je u Holteru mnohonásobně vyšší.

 

Sick sinus syndrom - EKG

Ukázka záznamu EKG křivky u klasického SSS. Srdeční akce je dána vertikálními kmity (QRS komplexy). Povšimněme si měnící se frekvence těchto kmitů - chvílemi je jich hodně za sebou, chvílemi mezi nimi nacházíme dlouhé intervaly.

 

 

Léčba: Nejprve je u SSS nutné léčit pomalou srdeční akci - obvykle se provede implantace kardiostimulátoru, který nedovolí srdci běžet příliš pomalu. Záchvaty rychlé akce sice stimulátor řešit neumí, ale ty se udrží pod kontrolou pomocí léků zpomalujících srdeční akci. Vyskytuje-li se u SSS fibrilace síní, podávají se obvykle léky proti ředění krve (viz. příslušný článek).

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů