Skip to main content

Renální osteodystrofie

Renální osteodystrofie je složitě znějící onemocnění, které doprovází selhávání ledvin. Můžeme ho do češtiny přeložit jako ledvinami způsobenou poruchu kostí. Otázkou je, jak vlastně souvisí ledviny s kostmi.

 

Základem k pochopení renální osteodystrofie je chápání vztahu mezi vápníkem a fosfáty. Vápník se nachází v určité koncentraci v krvi, ale největší množství je ho uložené v kostech. Na zvyšování hladiny vápníku v krvi se podílí hormon zvaný PTH (parathormon), který zvyšuje odbourávání kostí a uvolňování vápníku do krve.

 

Poměrně zvláštní je vztah mezi krevním vápníkem a fosfáty. Platí totiž, že součin jejich koncentrací musí být vždy konstantní. To znamená, že při zvýšení hladiny vápníku poklesne hladina fosfátů a naopak.

 

Příčiny: Jakmile si uvědomíme výše uvedené informace, je to v podstatě snadné. Selhávající ledviny nedokáží tak dobře vylučovat fosfáty do moče a fosfáty se začnou hromadit v krvi. To vede k poklesu krevního vápníku (vzniká hypokalcémie). Jako obranná reakce se aktivují příštítná tělíska a začnou tvořit velké množství parathormonu – tento stav označujeme jako sekundární hyperparatyreózu. Hladina vápníku v krvi sice stoupne, ale cenou za to je masivní odvápňování kostí.

 

 

Projevy: Kromě projevů typických pro selhávání ledvin najdeme u těchto pacientů kostní obtíže, které jsou dány jejich řídnutím, ztrátou kostní struktury a pevnosti. Objevují se bolesti kostí a kloubů, měkké kosti se snadněji deformují a lámou.

 

 

Diagnostika: U pacienta se selháváním ledvin a výše uvedenými obtížemi najdeme v krvi zvýšené množství parathormonu. Hladina vápníku může být nízká (při nedostatečné kompenzaci) či relativně normální (při dobré kompenzaci). Součástí vyšetření by pochopitelně mělo být vyšetření funkce ledvin a zjištění koncentrace fosfátů v krvi.

 

 

Léčba: Léčíme celkově selhávání ledvin, které je za celý stav zodpovědné. Pacient by měl v dietě přijímat méně fosfátů, naopak se podává vápník a vitamin D ve snaze zvýšit hladinu vápníku v krvi a tím utlumit tvorbu PTH. Vhodným doplňkem jsou i léky, které dokáží snížit množství fosfátů v organizmu (například Renvela, Fosrenol a Renagel).


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů