Skip to main content
 


Protamin ME

Protamin ME je speciální přípravek, který můžeme označit spíše slovem antidotum (protijed) než lék. Účinná složka preparátu je stejnojmenná sloučenina protamin.

Princip: Protamin se s vysokou účinností váže na molekuly heparinu a vytvoří s nimi komplex, který ztrácí schopnost „ředit krev“.


Využití: Protamin ME lze použít u pacientů, u nichž potřebujeme rychle vyrušit účinek Heparinu. Je to typicky pacient, který má po aplikaci Heparinu vážné krvácivé komplikace, nebo pacient, který je po nedávné aplikaci Heparinu a neodkladně vyžaduje provedení chirurgického zákroku. Příkladem takového pacienta může být člověk s akutním infarktem, který v rámci primární terapie dostal i Heparin. Následně mu je provedena koronarografie (té Heparin nevadí), ale nález na srdečních tepnách je koronarograficky neřešitelný a pacient je indikován k akutnímu kardiochirurgickému zákroku (bypass).

Pozn: Protamin má částečný efekt i na nízkomolekulární hepariny, ale ten je velmi omezený, a proto se k jejich neutralizaci v běžné praxi nedá použít.


Podání: Protamin ME se vyrábí v podobě roztoku k injekčnímu podání. Má dvě formy – slabší o síle 1000 mezinárodních jednotek na mililitr (1000 IU/ml) a silnější 5000 mez. jednotek na mililitr (5000 IU/ml). To znamená, že 1 mililitr slabšího přípravku dokáže vyrušit účinek 1000 jednotek Heparinu a 1 ml silnějšího přípravku vyruší účinek dokonce 5000 jednotek Heparinu.


Slabší 1000 IU/ml verze slouží především k nitrožilní aplikaci, silnější 5000IU/ml verze se aplikuje zejména nitrosvalově. Dávka přípravku závisí na dávce Heparinu a časem jeho podání. Aplikace bez doporučení ošetřujícího lékaře je přísně zakázána.


Nevýhody: Protamin ME obvykle nezpůsobuje žádné výrazné vedlejší účinky, ale po jeho aplikaci nelze vyloučit vznik alergické reakce.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů