Skip to main content
 Pancoastův syndrom

Pancoastův [Penkoustův] syndrom je skupina příznaků, které jsou spojeny s Pancoastovým nádorem. Jako Pancoastův tumor se označuje každý nemalobuněčný* nádor plic, který roste v horní části plíce. Růst nádoru v této oblasti pak může útlakem okolních struktur způsobit některé specifické obtíže - Pancoastův syndrom.

 

* Plicní nádory se dělí na nemalobuněčné a malobuněčné. Nemalobuněčné jsou častější, souvisí s kouřením a mají tendenci růst více ohraničeně.

 

Projevy: V těsné blízkosti vrchního laloku plic se nachází nervy a cévy zásobující horní končetinu a pak také krční sympatikus. Krční sympatikus patří do tzv. autonomního nervového systému, což je soustava nervových jader a vláken, které ovlivňují procesy v těle nezávisle na naší vůli. Krční sympatikus má význam například v ovládání šíře zornice. Utlačování cév a nervů zásobujících horní končetinu se obvykle projevuje nepříjemnými bolestmi vystřelujícími ze zad do horní končetiny na straně nádoru, objevit se může i vymizení pulsu na příslušné horní končetině a Raynaudův syndrom. Narušení krčního sympatiku se projeví tzv. Hornerovou trias (trojicí příznaků) na stejnostranném oku - zúžení zornice (mióza), částečný pokles horního víčka (ptóza) a „zapadnutí“ oka do hloubky (enoftalmus). Na bolesti zad a horní končetiny, které nemocný pociťuje, se může podílet napadení obratlů a žeber nádorem.

 

 

Schéma - Pancoastův tumor

 

 

DiagnostikaPlicní nádor lze diagnostikovat zobrazovacími metodami jako je rentgen plic nebo CT vyšetření hrudníku. Další vyšetřovací metodou, která má naději na získání vzorku nádorové hmoty je bronchoskopie.

 

 

Léčba: Léčba Pancoastova tumoru se v zásadě neliší od léčby ostatních plicních nádorů. Je nicméně nutné si uvědomit, že je-li hmota nádoru tak rozsáhlá, že utlačuje struktury kolem plíce, je operabilita nádoru značně nejistá.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů