Skip to main content
 


Midazolam

Midazolam je lék, který patří do skupiny benzodiazepinů. Jeho účinnou látkou je stejnojmenná sloučenina midazolam.

 

Princip: Midazolam účinkuje na centrální nervový systém a posilují vliv neurotransmitéru GABA (kyselina gama-aminomáselná). Neurotransmitéry jsou sloučeniny, které přenáší vzruchy mezi nervovými buňkami, GABA má v celkovém důsledku tlumivý vliv na mozek. Účinek midazolamu je krátký.

 

 

Využití: Midazolam se podává jako tzv. premedikace k uklidnění pacientů před různými vyšetřovacími a léčebnými zákroky (například gastroskopie, kolonoskopie, chirurgické operace apod.). Z tohoto hlediska je důležité i potlačení nepříjemných vzpomínek na vlastní zákrok. Lék se někdy podává i jako součást úvodu do celkové anestézie (úplné uspání pacienta před zákrokem).

 

 

Podávání: Záleží na rozvaze lékaře. Běžná dávka u dospělého člověka se obvykle pohybuje v síle 2,5-5 miligramů sloučeniny aplikované nitrožilní injekcí.

 

 

Nevýhody: Předávkování může způsobit poruchu vědomí s narušením dechového centra a ohrožením života. Lék by v žádném případě neměl být kombinován s alkoholem. Pravidelné užívání benzodiazepinů způsobuje závislost, po jejich vysazení se objeví abstinenční příznaky jako je bolest hlavy, bolest svalů, úzkost, bušení srdce a neklid. Vzhledem k tomu, že při léčbě úzkostí se běžně injekční midazolam nepodává, týká se tato problematika spíše tabletových benzodiazepinů.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů