Skip to main content
 Koarktace aorty

Koarktace aorty je vrozená porucha, při které je přítomno významné zúžení v místě jejího oblouku. Vada má různé stupně závažnosti dané přesnou polohou a těsností tohoto zúžení.

 

Příčiny

Příčiny nejsou jasné, zřejmě jde o kombinaci určitých genetických vlivů a faktorů zevního prostředí, které působí na plod děloze. Výrazně vyšší výskyt byl pozorován u dětí s Turnerovým syndromem. Koarktace aorty se může vyskytovat samostatně nebo v kombinaci s různými srdečními vadami.

 

 

Projevy

Málo těsná koarktace se nemusí projevit a někdy je náhodným nálezem v dospělosti. Významná koarktace má několik základních příznaků, které se dají snadno odvodit. Srdce musí pumpovat proti místu, které klade odpor a to jej namáhá. Po delší době proto může dojít k rozvoji srdečního selhávání (dušnost, otoky, slabost, bolesti na hrudi). Krev je pumpována do aorty pod vysokým tlakem, a proto v aortě před místem zúžení bude vysoký krevní tlak. A protože z oblouku aorty odstupují tepny směřující do horních končetin a do hlavy, bude tlak vyšší ve všech těchto oblastech za předpokladu, že tepna odstupující z aorty se nachází před jejím zúžením. Zvýšený krevní tlak v cévách jdoucích do hlavy zvyšují riziko krvácivé mozkové příhody. Naopak za zúžením bude tlak nízký, což postihuje břišní aortu a z ní odstupující tepny včetně tepen zásobujících střeva a tepen dolních končetin. Nedokrvení střev způsobuje břišní anginu a zúžení tepen dolních končetin může způsobovat jejich bolesti při chůzi, kdy končetiny potřebují více krve než je zúžená aorta schopna jim dodat.


Schéma koarktace aorty


 

Diagnostika

U postiženého obvykle změříme vysoký krevní tlak na jedné nebo obou horních končetinách (dle místa zúžení aorty) a naopak nízký tlak na končetinách dolních, kde hmatáme i slabý až nehmatný puls. Velmi důležité je ECHO srdce, které může ukázat přetížení levé poloviny srdce, zvětšení srdce a v některých případech je vyšetřující lékař schopen najít i vlastní zúžení aorty. Poměrně přesné vyšetření pro potvrzení a zhodnocení zúžení je CT angiografie nebo MR-angiografie aorty.

 

 

Léčba

Záleží na individuálním případu. Závažnější zúžení aorty lze někdy řešit endovaskulárně* s roztažením zúženého místa. V některých případech je nutné operační řešení s chirurgickým odstraněním postiženého úseku.

 

* Při endovaskulárních zákrocích je nabodnuta některá z menších cév na těle a pracovní nástroj je vnitřkem cév zasunut pod rentgenovou kontrolou až do místa zákroku.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů