Idiopatická trombocytopenická purpura je velmi složitě znějící choroba, která se týká sníženého počtu krevních destiček (odborně trombocytopenie). Onemocnění má dvě základní formy – akutní a chronickou. Akutní se vyskytuje zejména v dětském věku, chronická je spíše nemocí dospělých.
 

Příčiny

Přesná příčina onemocnění není jistá, ačkoliv mechanizmus jejího vzniku známe. V těle postiženého dojde k abnormálnímu průběhu imunitní reakce (lze zjednodušeně mluvit o autoimunitním procesu), vlivem které se začnou rozpadat krevní destičky. Vyvolávající příčinou je zřejmě prodělání nějaké banální infekce, nejspíše virové, nicméně je příčina mnohdy nezjistitelná.

 

 

Projevy

Krevní destičky (trombocyty) hrají nezastupitelnou úlohu v zástavě krvácení a jejich pokles je proto spojen se zvýšenou krvácivostí. Akutní forma bývá značně dramatická, dochází k rychlému poklesu počtu krevních destiček se vznikem kožních petechií, modřin a rizika krvácení. Akutní forma je sice závažná, ale většinou se samovolně upraví. Chronická forma je více nenápadná, krvácivé komplikace vznikají postupně a nejsou tak dramatické. Vzhledem k faktu, že poškozené destičky jsou odbourávány ve slezině, dochází k jejímu zvětšení. Na rozdíl od akutní formy má však porucha tendenci přetrvávat.

 

 

Diagnostika

Při klinických projevech nabereme krev a vyšetříme krevní obraz, kde je přítomen nízký počet krevních destiček. Další dovyšetření může zahrnovat sternální punkci nebo trepanobiopsii, které však prokáží normální nebo zvýšenou funkci kostní dřeně (snažící se doplnit ztráty destiček). U chronické formy je v krvi možno speciálními laboratorními metodami prokázat výskyt protilátek zaměřených proti krevním destičkám.

 

 

Léčba

Základem terapie jsou různá imunosupresiva, první linií léčby bývají kortikoidy. U chronických forem se někdy s úspěchem prování odstranění sleziny (splenektomie), což sníží míru odbourávání krevních destiček.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů