Fantomová bolest je zvláštním typem obtíží, které jsou charakteristické pro pacienty po amputaci končetiny. Nejde o výjimečnou záležitost, více než polovina lidí po ztrátě končetiny těmito pocity alespoň dočasně trpí. Fantomové pocity a fantomová bolest se nemusí objevovat jen po amputacích končetin, jsou dokumentovány i případy vyskytnuvší se po ablaci prsu nebo vytržení zubů.

 

Příčiny: Přesné příčiny pocitu přítomnosti chybějící části těla, eventuálně jejích bolestí a nepříjemných pocitů není zcela jasná. Dříve se předpokládalo, že původcem jsou přerušená nervová zakončení, která zůstanou v pahýlu po amputaci. Dle teorií se jejich dráždění projevovalo právě fantomovými pocity. Nyní se stále více zdůrazňuje vliv centrálního nervového systému (mozek), kde jsou zafixovány podvědomé informace o jednotlivých částech těla. Amputace části těla je náhlý proces, kterému se CNS nedokáže zcela přizpůsobit a mylná podvědomá informace o ztracené části těla dočasně přetrvává. Na vnímání symptomů může mít pochopitelně vliv i narušená psychika po provedeném chirurgickém zákroku, ta však rozhodně není jejich vyvolávajícím faktorem.

 

Projevy: Fantomové projevy jsou velmi pestré a nemusí jít jen o bolest. Postižení mohou chvílemi pociťovat přítomnost chybějící končetiny, pocity dotyku, horka či chladu v ní. Výjimkou nejsou ani nepříjemné vjemy jako brnění či svědění.

 

Diagnostika: Učinit diagnózu není těžké, stačí jen najít výše zmíněné příznaky u pacienta po traumatickém či lékařem provedeným odstraněním části těla.

 

Léčba: Terapie tohoto stavu je nutná jen v těžších případech, kdy nedochází k samovolnému vymizení obtíží. Poměrně úspěšná jsou antidepresiva, užít lze i léků proti bolesti. Úlevu od obtíží mohou představovat i fyzikální metody jako jsou masáže, či elektrostimulace. Psychický podíl na obtížích lze řešit pomocí psychoterapie. Po amputacích dolní končetiny má na fantomové pocity velmi dobrý účinek časná rehabilitace chůze s optimálně navrženou protézou.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů