Skip to main content

Xolair

Xolair je lék předepisovaný zejména plicními lékaři a jeho účinnou látkou je sloučenina omalizumab.

Princip: Omalizumab je lidská monoklonální protilátka, která je vyráběna rekombinantní DNA technologií. Protilátka je zaměřená proti molekulám imunoglobulinu typu E (IgE), které jsou důležité při průběhu některých alergických projevů včetně astmatu.
 

Využití: Xolair se využívá v terapii některých těžkých forem astmatu, které jsou vyvolány imunoglobulinem E. O přesné indikaci musí samozřejmě rozhodnout zkušený specialista.


Dávkování: Xolair se aplikuje v injekční formě. Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 75-600 miligramů 1x za 4 týdny. Lék samozřejmě nesmí být aplikován jinak, než jak doporučil ošetřující lékař.


Nevýhody: Xolair může způsobit častější vznik některých infekcí (především infekce dýchacích cest a močové infekce), trávicí potíže, zvýšení teploty v období po aplikaci a vznik alergických reakcí. U uživatelů byly pozorovány tendence ke zvýšenému srážení krve.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.