Skip to main content

Xolair

Xolair je lék předepisovaný zejména plicními lékaři a jeho účinnou látkou je sloučenina omalizumab.

Princip: Omalizumab je lidská monoklonální protilátka, která je vyráběna rekombinantní DNA technologií. Protilátka je zaměřená proti molekulám imunoglobulinu typu E (IgE), které jsou důležité při průběhu některých alergických projevů včetně astmatu.
 

Využití: Xolair se využívá v terapii některých těžkých forem astmatu, které jsou vyvolány imunoglobulinem E. O přesné indikaci musí samozřejmě rozhodnout zkušený specialista.


Dávkování: Xolair se aplikuje v injekční formě. Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 75-600 miligramů 1x za 4 týdny. Lék samozřejmě nesmí být aplikován jinak, než jak doporučil ošetřující lékař.


Nevýhody: Xolair může způsobit častější vznik některých infekcí (především infekce dýchacích cest a močové infekce), trávicí potíže, zvýšení teploty v období po aplikaci a vznik alergických reakcí. U uživatelů byly pozorovány tendence ke zvýšenému srážení krve.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.