Skip to main content

Bolest hlavy

Bolest hlavy (neboli odborně cefalea) je jednou z nejčastějších obtíží. V drtivé většině případů se jedná o sice nepříjemný, ale jinak vcelku neškodný problém, někdy se však může jednat o příznak vážného, či život ohrožujícího onemocnění. Není prostě možné vyjmenovat všechny stav, u nichž se bolest hlavy vyskytuje, budu se proto věnovat alespoň těm nejčastějším a nejdůležitějším.

 

Bolest hlavy můžeme pro lepší pochopení rozdělit na primární, tj. kdy bolest hlavy považujeme za vlastní onemocnění – sem patří např. migréna, tenzní bolest hlavy a cluster headache – a sekundární, kdy je bolest hlavy pouhým příznakem. Sem spadají všechny ostatní příčiny.
 

Příčiny:

 

1. Tenzní bolest hlavy – Toto je zřejmě nejčastější bolest hlavy. Objevuje se při stresu, při únavě, hladu a vyčerpání. Bývá spíše tupá a nedá se přesně lokalizovat. Svou roli zřejmě hrají svaly lebky, které se stáhnou a způsobují nepříjemný tlak. Doba bolesti je různá, může trvat minuty, hodiny, či dokonce dny. Léčba tenzní bolesti hlavy je obtížná. Člověku pomůže, když se naučí lépe zvládat stres, relaxační cvičení a odpočinek. Z léků se používají nesteroidní protizánětlivé léky, léky uvolňující stahy svalů (tzv. myorelaxancia) a některá antidepresiva.

 

2. MigrénaMigréna je velice časté onemocnění ne zcela jasné příčiny, které se vyskytuje zejména u žen. Kromě bolestí hlavy se objevuje podrážděnost, nesnášenlivost hlasitých zvuků a prudkého světla, únava a nevýkonnost. Migréna se opakuje v záchvatech, mezi nimiž jsou období klidu. Mnohé nemocné jsou schopné přicházející záchvat včas rozpoznat. Jako terapie se využívají nesteroidní protizánětlivé léky, modernější a účinnější léky proti migréně jsou tzv. triptany.

 

3. Cluster headache [Klastr hedeik] – Tato zvláštní klinická jednotka se vyskytuje především u mužů. Tyto bolesti hlavy se objevují v rychlých sériích, mezi kterými jsou delší období klidu. Příčina cluster headache není zcela jasná. Bolest se obvykle objevuje jen v jedné polovině hlavy a typicky za okem. Podobně jako u migrény účinkují u cluster headache léky ze skupiny triptanů. Velmi účinná je i inhalace vysokoprocentního kyslíku během záchvatu.

 

4. Bolesti krční páteře – Toto je opět velice častá příčina bolestí hlavy. Ztuhlé šíjové svalstvo, zablokovaná krční páteř se mohou projevovat poměrně intenzivními bolestmi hlavy, které u citlivějších žen mohou vypadat značně dramaticky. Odborně se tento označuje jako CC syndrom (cerviko-craniální neboli "krk-hlava"). Osobně jsem na oddělení přijímal jednu ženu, která s diagnózou tohoto syndromu jen ležela, sténala a nebyla schopná ani kloudné odpovědi. Jako léčba jsou nejlepší protizánětlivé léky, klid na lůžku, případně péče rehabilitačních lékařů (rehabilitace krční páteře, masáže).

 

5. Vysoký tlak – Vysoké hodnoty krevního tlaku se obvykle neprojeví vůbec, ale někdy se u pacienta objeví obtíže charakteru únavy, bolesti hlavy, případně krvácení z nosu.

 

6. Narušení vnitřního prostředí organismu – Drtivá většina výkyvů v koncentracích iontů se může projevit bolestmi hlavy, to samé platí pro dehydrataci (která je ostatně obvykle se změnou koncentrací iontů úzce spojená) a hromadění odpadních látek či toxických látek v těle (například u selhání ledvin a selhání jater). Do této skupiny spadá i bolest hlavy při kocovině – jde o důsledek hromadění zplodin vzniklých přeměnou alkoholu v játrech a dehydratace. Bolesti hlavy jsou i jedním ze symptomů otravy olovem, nebo otravy oxidem uhelnatým.

 

7. Subarachnoidální krvácení – Toto je jedna z nejnebezpečnějších příčin bolesti hlavy. Bolest hlavy vzniká náhle, je extrémně prudká a krvácení do subarachnoidálního prostoru postiženého velice často usmrtí. Nejčastější příčinou je prasknutí vakovitých rozšíření mozkových cév (aneurysmata). Už z tohoto důvodu je dobré prudkou bolest hlavy, se kterou pacient přijde k lékaři, důkladněji vyšetřit. Rozsáhlá subarachonidální krvácení jsou nicméně i při včasné diagnostice mnohdy smrtelné.

 

8. Zvýšení nitrolebního tlaku – Obvykle doprovází stavy spojené s otokem mozku. Zvýší-li se v dutině lební tlak, projevuje se to mimo jiné bolestmi hlavy. Ke zvýšení tlaku může dojít z mnoha příčin – mozkové nádory a metastázy ostatních nádorů do mozku, infekce, narůstající subdurální i epidurální hematom, rozsáhlejší krvácení do mozku, apod.

 

9. Záněty mozkuzánět mozkových blan - Záněty mozkové tkáně (encefalitidy) a mozkových blan (meningitidy) se kromě horeček projevují bolestmi hlavy, ztuhnutím šíje a zvracením. Zvláště u meningitid jsou bolesti v zátylku spojené se ztuhlou šíjí a vázané na předklon hlavy.

 

10. Zvýšená teplota – Jakákoliv infekce v těle, která je spojena s horečkou, se velmi často projevuje bolestmi hlavy. Typické je to například pro zánět ledvin (pyelonefritida), kdy mohou být přítomny bolesti hlavy podobné meningitidě.

 

11. Mozková mrtvice – Ačkoliv se to může zdát laikům podivné, u mozkových příhod není bolest hlavy až tak typická (i když se samozřejmě vyskytnout může). Vyskytují se spíše obrny svalů, poruchy řeči, poruchy vědomí.

 

12. Úrazy hlavy – Většina úrazů hlavy a mozku je spojena s bolestmi. Jako nejméně závažný úraz mozkové tkáně lze označit otřes mozku, který je sice nepříjemný, ale není spojen s žádnou neurologickou poruchou ani nálezem na CT vyšetření mozku.

 

 

Vyšetřovací metody: Důležité je odlišit vážné příčiny bolesti hlavy od těch banálních, což se snadno řekne, ale hůře udělá. Základními vyšetřovacími metodami je CT vyšetření mozku a magnetická rezonance. CT vyšetření sice zatěžuje zářením, ale na druhou stranu je oproti magnetické rezonanci dostupné. Kromě zobrazovacích metod je vhodné zkontrolovat základní fyziologické veličiny, které by mohly mít k bolestem hlavy vztah – změřit krevní tlak, udělat základní krevní náběry a tak podobně.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.