Skip to main content

Beta-blokátory

Název beta-blokátor jistě laikovi mnoho neřekne. Ve skutečnosti však léky z této skupiny užívá velká většina interních pacientů. Prim hrají tyto léky v terapii vysokého tlaku, onemocnění srdce a poruch rytmu (beta-blokátory patří mezi antiarytmika).

 

Účinky a využití: V dnešní době existuje řada generací beta-blokátorů, které se poněkud liší svými efekty. Co mají společné je, že dokáží blokovat beta-receptory v srdci. Na beta-receptory se za normálních okolností vážou stresové hormony jako je např. adrenalin a noradrenalin. Beta-blokátory ovšem tyto receptory zablokují. Tím zpomalují srdeční akci, snižují namáhání srdeční svaloviny a spotřebu kyslíku srdečním svalem. Dále svým účinkem snižují krevní tlak a u pacientů s onemocněním srdce významně snižují riziko vzniku nebezpečných poruch rytmu.

 

Pozn: Beta-blokátory se dělí na kardioselektivní a neselektivní. Kardioselektivní svými účinky působí nejvíce na receptory v srdci, neselektivní mají více zvýrazněné účinky na ostatní orgány. Jsou i další způsoby dělení, ale ty považuji za zbytečně složité pro zběžné pochopení.

 

Beta-blokátory se využívají v léčbě řady chorob srdce - srdeční selhávání, kardiomyopatie, ischemická choroba srdeční (angina pectoris, stavy po infarktu myokardu) a u vysokého tlaku. Svými účinky na zpomalení srdečního rytmu se beta-blokátory podávají i pacientům s některými poruchami rytmu, kde chceme zabránit vzniku příliš rychlé tepové frekvenci (např. fibrilace síní, flutter síní). Některé neselektivní beta-blokátory se uplatňují i v léčbě portální hypertenze, protože snižují tlak krve v portální žíle.

 

Účinné látky: Zmíním ty účinné látky, které jsou obsažené v nejčastěji předepisovaných léčivech:

 

Acebutolol - např. léky Acecor a Sectral

Betaxolol - např. léky Lokren, Betaxa, Betaxolol a další

Bisoprolol - např. léky Concor, Bisocard, Bisoprolol, Rivocor a další

Carvedilol -např. léky Atram, Coryol, Carvedilol, Dilatrend a další

Celiprolol - např. léky Tenoloc a Celiprolol

Metoprolol - např. léky Betaloc, Egilok, Vasocardin a další

Nebivolol - např. léky Nebilet a Nebivolol

 

 

Nevýhody: Beta-blokátory mohou způsobit přílišné snížení krevního tlaku a z toho plynoucí slabost a kolapsy. Zpomalení srdeční frekvence může vyvolat bradykardii s kolapsem nebo se zhoršením příznaků srdečního selhání. To se stává zejména při současném užívání beta-blokátorů s látkami jako je verapamil (např. léky Isoptin a Verapamil) a diltiazem (např. lék Diacordin), proto se tato kombinace důrazně nedoporučuje. Z dalších významnějších vedlejších efektů bylo u beta-blokátorů popisováno zhoršení nemocí průdušek jako je astma, chronická bronchitida a CHOPN, snížení libida a různé trávící obtíže.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.