Tento text se bude zabývat ztrátou chuti jakožto poruchou smyslového vnímání (odborně ageusie). Zajímá-li vás problematika ztráty chuti k jídlu, pak si přečtěte text o nechutenství.

Lidská chuť dokáže pomocí smyslových buněk na jazyku rozlišit chuťové vjemy sladké, slané, hořké a kyselé. Kromě toho je nutné vzít v potaz, že pro výslednou chuť jídel a tekutin má vliv i funkce čichových buněk v dutině nosní. Většina případů, kdy "ztrácíme chuť" ve skutečnosti znamená ztrátu čichu, když v souvislosti s infekcemi v dutině nosní dochází k otoku místní sliznice.

 

Příčiny

1. Stárnutí - S rostoucím věkem dochází zcela přirozeně k slábnutí chuťových vjemů, zejména je oslabeno vnímání slané chuti. To je jeden z důvodů, proč může mít starší člověk tendenci více solit a tím si zvyšovat krevní tlak.

2. Neurologické příčiny - Dojde-li k narušení funkce nervů vedoucích informace o chuti z jazyka do mozku nebo k narušení funkce příslušných mozkových center, může být narušena chuť. Dojít k tomu může například při roztroušené skleróze, mozkové mrtvici, při růstu mozkových nádorů a při obrně lícního nervu. Je ovšem vhodné poznamenat, že smysl chuti je z jazyka veden více nervy a jen velmi vzácně tak dojde k úplnému vymizení tohoto smyslu.

3. Rakovina jazyka - Rozměrné nádory jazyka, které těžce naruší jeho povrchovou strukturu a chuťové papily, mohou způsobit snížení nebo úplnou ztrátu chuti.

4. Jiné nemoci - Poruchy chuti byly pozorovány u onemocnění, jako je Cushingův syndrom, cukrovka a snížená funkce štítné žlázy.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů