Waterhouse-Friderichsenův syndrom je relativně vzácná, ale závažná komplikace onemocnění meningokokem. Při rozšíření infekce krví vzniká nebezpečná forma otravy krve. Imunitní systém na meningokoka prudce reaguje a tím celou situaci ještě zhoršuje. Infekce může snadno vyústit v šokový stav spojený se selháním řady orgánů. U Waterhouse-Friderichsenova syndromu dochází k poškození tkáně nadledvin, které prokrvácí a následně selžou. Prokrvácení nadledvin je do značné míry způsobeno i rozvratem a selháním srážecího systému krve.

Nadledviny jsou párový orgán, který je lokalizován nad horním pólem obou ledvin. Nadledviny vytváří řadu hormonů, které jsou důležité pro metabolismus minerálů, pro udržování dostatečné koncentrace cukru v krvi a pro zvládání stresových situací (viz příslušný text).

U nemocných se objeví projevy typické pro infekci meningokokem a projevy šokového stavu (viz příslušné články), které přechází v poruchu vědomí spojenou s poklesem krevního cukru a minerálovým rozvratem.

Léčba na ARO či JIP je jedinou možností. Je nutné udržovat dostatek tekutin v cévách pomocí infuzí, zajistit dýchací cesty a léčit infekci pomocí antibiotik. I přes maximální terapii je úmrtnost tohoto stavu velmi vysoká.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů