Hyperglykémie je označením pro zvýšenou koncentraci glukózy v krvi. Problematika je poměrně složitá, ale lze zjednodušeně říci, že koncentrace glukózy v krvi by u zdravého člověka neměla přesáhnout 5,5 milimolů na litr nalačno (a 10 milimolů na litr po jídle).

Koncentrace glukózy nalačno mezi 5,6-6,9 milimolů na litr již není zcela v pořádku a odborně se označuje jako tzv. narušená glykémie nalačno (IFG – Impaired Fasting Glucose). Magickou hladinou nalačno je koncentrace glukózy 7 milimolů na litr, od této hodnoty již většinou mluvíme o cukrovce. To samozřejmě platí za předpokladu, že není přítomný jiný mechanizmus, který by hladinu cukru zvyšoval. A právě o různých příčinách hyperglykémie si povíme dále.

 

Příčiny:

1. Cukrovka – Jde o nejčastější příčinu nálezu významné hyperglykémie. Základně se odlišují dva typy známé jako cukrovka 1. typu a cukrovka 2. typu, dále jsou známé některé další specifické formy, jako je například těhotenská cukrovka, LADA a MODY. Cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění charakteristické nedostatkem inzulinu, který je nutný pro vstup glukózy do většiny tkání. Cukrovka 2. typu je oproti tomu metabolické onemocnění, kde je hlavní problém v nedostatečném efektu inzulinu na tkáně. Detaily naleznete v příslušných textech. Speciálně u cukrovky 1. typu bývá hyperglykémie spojena s tzv. diabetickou ketoacidózou, při kterém dochází vlivem nedostatku inzulinu a glukózy v tkáních k tvorbě energie za vzniku kyselých ketolátek. Ty pak způsobují překyselení organizmu, rozvrat vnitřního prostředí a smrt. U neléčené cukrovky 2. typu sice ketolátky nevznikají, ale hromadící glukóza sama o sobě narušuje vnitřní prostředí organizmu a může bez terapie nemocného usmrtit.

 

2. Léky – Řada léků ovlivňuje metabolizmus glukózy a zvyšuje hladinu glukózy v krvi, zřejmě nejčastěji k tomu dochází při terapii kortikoidy. U pacientů léčených krátkodobě se objeví hyperglykémie poměrně rychle, po vysazení kortikoidů obvykle dohází k úpravě. Při dlouhodobém užívání kortikoidů vzniká stav ne nepodobný cukrovce 2. typu (a obdobně tomu je i u Cushingova syndromu). Kromě kortikoidů byl efekt na růst glykémie pozorován z běžně užívaných léčiv například u beta-blokátorů a diuretik ze skupiny thiazidů.

 

3. Některé závažné stavy – Zvýšení glykémie bývá součástí obranných reakcí organizmu na akutní zátěž, jakou může být například větší chirurgický zákrok, septické stavy, cévní mozková příhody, infarkt myokardu apod.

 

Projevy: Hyperglykémie není pouhým laboratorním pojmem – vzhledem k důležité funkci glukózy v organizmu má její hromadění v krvi řadu neblahých efektů na naše tělo. Při krevních hladinách glukózy nad 10 milimolů na litr se glukóza začíná filtrovat ledvinami do moči a strhává s sebou vodu a minerály. To vede k nadměrnému močení, dehydrataci a velké žízni. Speciálně u diabetiků 1. typu se rozvíjí diabetická ketoacidóza, pro níž je mimo jiné typické Kussmaulovo dýchání (snaha vydýchávat oxid uhličitý při překyselení organizmu). Dále jsou při hyperglykémii přítomné nejrůznější nespecifické příznaky, jako je únava, slabost, psychické změny, bolesti břicha apod. Vysoká hyperglykémie po určité době vede k rozvratu vnitřního prostředí organizmu, k poruše vědomí a následně ke smrti.

 

Diagnostika: Hladina krevního cukru se zjistí z náběrů krve. Asi nejcennějším je odběr krve na lačno, který určí náš další postup – viz text o diagnostice cukrovky. Kromě znalosti hladiny krevního cukru je u nově zjištěné hyperglykémie s podezřením na cukrovku důležité vyšetřit Astrup (zda není přítomná acidóza), zjistit koncentrace krevních minerálů a vyšetřit moč na přítomnost cukru a přítomnost ketolátek. U pacienta s hyperglykémií bychom vždy měli vědět, jaké léky užívá (pro možnou souvislost).

 

Léčba: Hyperglykémii jako takovou neléčíme, jde ostatně pouze o příznak a nikoliv vlastní chorobu. Řešíme ovšem její vyvolávající příčinu, což má za ideálních okolností vliv na pokles hladiny krevního cukru.

 

Zdroje
https://www.webmd.com/diabetes/guide/diabetes-hyperglycemia#1
https://www.medicinenet.com/hyperglycemia/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperglycemia/symptoms-causes/syc-20373631

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů