Výšková nemoc je také nazývána jako horská nemoc, protože se s ní setkáváme u horolezců a vůbec u většiny lidí, kteří se dostanou do velmi vysoké nadmořské výšky.

 

Příčiny

Příčinou je nižší atmosférický tlak, který je spojen s nižším obsahem kyslíku ve vzduchu. Nepřizpůsobené tělo není na nedostatek kyslíku zvyklé a to způsobuje obtíže. Odolnost lidí vůči výškové nemoci je značně individuální, nicméně většina případů se vyskytuje až při nadmořské výšce nad 2500 metrů. To znamená, že v ČR bychom se s klasickými případy horské výškové nemoci setkat neměli.

 

 

Projevy

Příznaky závisí na nadmořské výšce (čím vyšší, tím horší příznaky) a také na rychlosti, s jakou se člověk do této nadmořské výše dostal. Pokud člověk stoupá velmi pomalu, pak se jeho organizmus přizpůsobí a obtíže jsou mírnější nebo nevzniknou vůbec. Klasická výšková nemoc se projevuje svalovou slabostí, bolestí hlavy, krvácením z nosu, pocitem dušnosti a někdy i zmateností a poruchami vědomí. Velmi výrazné převýšení může způsobit rychlou smrt kvůli náhlému vzniku otoku plic a otoku mozku. Jakákoliv fyzická námaha je v podmínkách výškové nemoci krajně nepříjemná až vyloučená.

 

 

Diagnostika

Diagnóza je jasná u člověka s obtížemi, který se dostal do vysoké nadmořské výšky a má uvedené obtíže.

 

 

Prevence

Základem prevence je při stoupání do vysoké nadmořské výšky postupovat velmi pomalu, aby se tělo mohlo přizpůsobit, což trvá asi 5 dnů. Základem přizpůsobování je zvýšená produkce hormonu erytropoetinu, který zvyšuje tvorbu červených krvinek a tím se zlepší zásobení tkání kyslíkem. Vysoký počet červených krvinek je zcela typický pro lidi žijící ve vysoké nadmořské výšce.

 

 

Léčba

Je-li to možné, je nutné při projevech výškové nemoci zastavit stoupání a ideálně sestoupit do nižší nadmořské výšky. Méně závažné projevy lze léčit podáváním koncentrovaného kyslíku, těžké případy s edémem plic vyžadují podávání diuretikkortikoidů, které zmírňují příznaky. Ideálním řešením by bylo umístit nemocného do hyperbarické komory, to je však obvykle nereálné.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.health.harvard.edu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů