Skip to main content
 


Výšková nemoc

Výšková nemoc je také nazývána jako horská nemoc, protože se s ní setkáváme u horolezců a vůbec u většiny lidí, kteří se dostanou do velmi vysoké nadmořské výšky.

 

Příčiny

Příčinou je nižší atmosférický tlak, který je spojen s nižším obsahem kyslíku ve vzduchu. Nepřizpůsobené tělo není na nedostatek kyslíku zvyklé a to způsobuje obtíže. Odolnost lidí vůči výškové nemoci je značně individuální, nicméně většina případů se vyskytuje až při nadmořské výšce nad 2500 metrů. To znamená, že v ČR bychom se s klasickými případy horské výškové nemoci setkat neměli.

 

 

Projevy

Příznaky závisí na nadmořské výšce (čím vyšší, tím horší příznaky) a také na rychlosti, s jakou se člověk do této nadmořské výše dostal. Pokud člověk stoupá velmi pomalu, pak se jeho organizmus přizpůsobí a obtíže jsou mírnější nebo nevzniknou vůbec. Klasická výšková nemoc se projevuje svalovou slabostí, bolestí hlavy, krvácením z nosu, pocitem dušnosti a někdy i zmateností a poruchami vědomí. Velmi výrazné převýšení může způsobit rychlou smrt kvůli náhlému vzniku otoku plic a otoku mozku. Jakákoliv fyzická námaha je v podmínkách výškové nemoci krajně nepříjemná až vyloučená.

 

 

Diagnostika

Diagnóza je jasná u člověka s obtížemi, který se dostal do vysoké nadmořské výšky a má uvedené obtíže.

 

 

Prevence

Základem prevence je při stoupání do vysoké nadmořské výšky postupovat velmi pomalu, aby se tělo mohlo přizpůsobit, což trvá asi 5 dnů. Základem přizpůsobování je zvýšená produkce hormonu erytropoetinu, který zvyšuje tvorbu červených krvinek a tím se zlepší zásobení tkání kyslíkem. Vysoký počet červených krvinek je zcela typický pro lidi žijící ve vysoké nadmořské výšce.

 

 

Léčba

Je-li to možné, je nutné při projevech výškové nemoci zastavit stoupání a ideálně sestoupit do nižší nadmořské výšky. Méně závažné projevy lze léčit podáváním koncentrovaného kyslíku, těžké případy s edémem plic vyžadují podávání diuretikkortikoidů, které zmírňujíc příznaky. Ideálním řešením by bylo umístit nemocného do hyperbarické komory, to je však obvykle nereálné.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů