Vyšetření etylglukuronidu (EtG) je elegantní cestou, jak si ověřit, zda pacient pije alkohol. Nejde sice v běžné praxi o častý typ vyšetření, ale už jsem jej s úspěchem využil.

Princip: Etylglukuronid (též ethylglukuronid) je látka, která vzniká v těle z alkoholu (etanolu), z organizmu se vylučuje ledvinami a poločas jejího odstranění z těla se počítá v řádech dnů. Z toho důvodu nás pozitivní nález informuje o tom, že daný člověk v posledních cca 3 dnech nejspíše pil alkohol.


Využití: Vyšetření etylglukuronidu volíme v situaci, kdy potřebujeme potvrdit, nebo vyloučit, že člověk v posledních dnech popíjel alkoholické nápoje. Typicky jde o jedince, kterého podezříváme z alkoholizmu (má typické klinické příznaky, zvýšené jaterní testy apod.), ale přitom nám udává, že se alkoholu ani nedotkne. Další možností je již známý léčený alkoholik, u kterého chceme při kontrole ověřit abstinenci.


Vyšetření: Ethylglukuronid nezjistíme z náběru krve, ale vyšetřením moči v biochemické laboratoři. Vzhledem k okolnostem je nutné zajistit, aby pacient odevzdal skutečně vzorek své moči.


Nevýhody: Vyšetření etylglukuronidu je poměrně citlivé, ale samozřejmě nám neřekne, v jaké formě se do těla alkohol dostal. Laboratoře sice mají nastaveny pozitivní hodnoty tak, aby malé množství alkoholu test vyhodnotil jako negativní, ale nemusí to být zcela spolehlivé. Ethylglukuronid proto může vyjít pozitivní například i po konzumaci velkého množství nealkoholického piva (ovšem jde řádově o litry), nebo některých léčivých přípravků obsahujících alkohol.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů