Vena (též véna) je latinské označení pro žílu. Prakticky každodenně se v medicíně setkáme s odvozenými termíny, jako je vena portae (portální žíla), vena cava inferior et superior (dolní a horní dutá žíla), vena femoralis (stehenní žíla), vena jugularis (hrdelní žíla) a mnohé další.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů