Uterus je latinský výraz pro dělohu. Tento dutý orgán se silnou svalovou vrstvou je zcela zásadní pro zachování lidského rodu, protože slouží k nidaci oplozeného vajíčka (zygota) a vývoji lidského zárodku. Stěna uteru má tři základní vrstvy – endometrium (vnitřní sliznice), myometrium (vrstva svaloviny) a perimetrium. Dolní část dělohy oddělující uterus od pochvy se označuje jako cervix (děložní hrdlo).

Medici z 1. LF UK znají pojem uterus (v tomto případě spíše Uterus) jako neoficiální označení restauračního zařízení lokalizované na křižovatce mezi děkanátem a Karlovým náměstím :).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů