Urostomie znamená vytvoření umělého vývodu močových cest, většinou s vyústěním na povrch těla. Může být provedena u některých poruch odtoku moči, aby zabránila hromadění moči nad překážkou. Na vzniklý vývod se přikládají speciální urostomické sáčky, do kterých moč odtéká.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů