S úrazy elektrickým proudem se na interní ambulanci občas setkáváme a naštěstí se většinou jedná o nezávažné situace. Samozřejmě je nutné si uvědomit, že těžší formy těchto zranění mohou být smrtelné, nebo mohou vést k doživotním následkům.

Příčiny: Většinu případů tvoří úrazy způsobené elektrickými spotřebiči v domácím prostředí, či elektrickými nástroji využívanými v zaměstnání. K tragičtějším a méně častějším příčinám úrazu patří sloupy elektrického vedení a další méně dostupné zdroje vysokého napětí, z přírodních příčin mluvíme o úrazu elektrickým proudem při zásahu blesku. K nejzajímavějším příčinám v mé praxi patřil úraz elektřinou při opakovaném použití elektrického paralyzéru použitého v rámci partnerské hádky.


Projevy: Záleží na síle elektrického proudu, typu elektrického proudu (stejnosměrný je méně nebezpečný než střídavý proud), době kontaktu se zdrojem elektřiny* a na místě vstupu a výstupu elektrického proudu do organizmu. Většinou se krátký impulz elektrického proudu projeví „jen“ krátkodobou bolestí („rána elektřinou“), záškubem svalů, případně kolapsem a krátkým bezvědomím, které může být následováno poruchou krátkodobé paměti.

Elektrický proud velké intenzity může způsobit tepelné poškození organizmu, což znamená jak zevní popáleniny kůže, tak vnitřní popáleniny tkání a orgánů.
 
Velice závažná je situace, kdy průchod elektrického proudu projde srdcem a vyvolá v něm vznik některé závažné poruchy srdečního rytmu (typicky fibrilace komor). V takovém případě může dojít k srdeční zástavě s následnou náhlou srdeční smrtí.
 
* Problém může být v tom, že při uchopení objektu pod elektrickým proudem dochází vlivem elektřiny ke kontrakci svalů a člověk není schopen předmět pustit. Doba průchodu elektrického proudu tělem se tak neúměrně prodlužuje.


Léčba: U člověka bez dalších obtíží je možná jen krátká monitorace celkového stavu s monitorací srdečního rytmu. Nejsou-li přítomny vážnější arytmie, může být člověk brzy propuštěn do domácí péče. Při náhlé srdeční zástavě je nutné zahájit neodkladnou resuscitaci s přivoláním rychlé záchranné pomoci. Při přítomné fibrilaci komor je nutné provedení neodkladné defibrilace. Péče o popáleniny způsobné elektřinou se v zásadě neliší od terapie popálenin způsobených ohněm.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů