Troponin je proteinový komplex, který je důležitý pro správnou funkci příčně pruhované a srdeční svaloviny. Komplex je tvořen třemi základními typy troponinů, jde o troponin C (TnC), troponin T (TnT) a troponin I (TnI). Pomocí podjednotky TnT se troponin v klidovém stavu váže na tropomyosin a pomocí podjednotky TnI se váže na aktin. Vzniklý troponin-tropomyosinový komplex brání navázání myosinu na aktin a tím brání vzniku nežádoucí kontrakce. Svalová kontrakce je umožněna zvýšením intracelulární koncentrace vápníku. Molekuly vápníku se váží na podjednotku TnC, tím se změní prostorový tvar troponinu a přeruší se jeho vazba na tropomyosin. Díky tomu se myosin může vázat na aktin a poté dochází ke kontrakci.

V případě poškození srdce se srdeční troponin vylučuje do krve a můžeme ho detekovat. Je proto důležitým srdečním markerem, který se zvyšuje při infarktu myokardu (a dalších stavech spojených s poškozením buněk srdeční svaloviny). Nejčastěji se pro tuto diagnostiku využívá podjednotka TnT.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů