Léčba hluboké žilní trombózy může probíhat ambulantně nebo za hospitalizace. Závisí na lokalizaci sraženiny a její tzv. stabilitě. Zjednodušeně řečeno platí, že sraženina lokalizovaná v podkolenní oblasti se může léčit ambulantně, sraženina lokalizovaná v oblasti nad kolenem by měla být spojená s hospitalizací. Velmi nebezpečnou formou je nestabilní trombóza, kdy není horní část sraženiny fixována ke stěně žíly a vlaje v ní. Tento stav zjistíme pomocí ultrazvuku žil. Takový vlající trombus se může odtrhnout, doplout krevními cévami do plic a způsobit plicní embolii. Člověk s nestabilní trombózou by proto neměl opustit lůžkové oddělení až do stabilizace trombu, což opět zjistíme kontrolním ultrazvukem.

 

Vlastní léčbu vedeme léky proti srážení krve. Léčbu zahajujeme podáváním injekčních nízkomolekulárních heparinů v terapeutické dávce. Nízkomolekulární hepariny, jako je např. Fraxiparine, aplikujeme 2x denně, jejich novější formy (Zibor) stačí aplikovat 1x denně. Ve stejnou chvíli nasazujeme tabletkový lék Warfarin, jehož účinek ovšem nastoupí cca až po 5 dnech. Jakmile je hladina Warfarinu dostatečná, lze vysadit nízkomolekulární heparin a pacient odchází z nemocnice jen s Warfarinem.

 

Warfarin se užívá dlouhodobě a pacient musí chodit na pravidelné kontroly jeho účinnosti (tzv. INR, které by se mělo udržovat v rozmezí 2-3). Délka užívání Warfarinu se řídí mnoha pravidly. Obvykle se pohybuje v řádu měsíců, ale v některých případech může být i doživotní. Je nutno poznamenat, že Warfarin se nesmí užívat v době těhotenství kvůli nepříznivému vlivu na vývoj plodu.

Existují i nové léky na ředění krve, které mohou být využity místo Warfarinu. Je to zejména dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) a apixaban (Eliquis). Tyto léky označujeme jako tzv. nová antikoagulancia (NOAC).

 

V případě, že trombóza je velmi rozsáhlá, může lékař indikovat provedení tzv. trombolýzy. Při ní se aplikují speciální léky, které sraženinu přímo rozpouští. Vzhledem k riziku nežádoucích účinků je trombolýza v této indikaci nicméně relativně vzácně užívaným prostředkem.

Kromě léků na ředění krve je vhodné pacienta vybavit i kompresivními punčochami. Zmenšují otok a přináší úlevu.

 

Vznikla-li trombóza z nějaké pravděpodobné příčiny – úraz končetiny, užívání hormonální antikoncepce, operace, imobilizace – dále již nepátráme. Vznikla-li však u staršího člověka bez jasné příčiny, měli bychom vyloučit přítomnost nádorového onemocnění, obzvláště nádorů trávicího traktu (označujeme to odborně jako vyloučení sekundarity), které může být vyšší srážlivostí krve doprovázeno. My obvykle provádíme rentgen plicultrazvuk břicha, gastroskopii a kolonoskopii. Případné pacient musím uklidnit, že většinou se žádný nádor nenajde a příčina vzniku trombózy tak zůstává neznámá.

U mladších lidí, nebo při častém výskytu trombóz v rodině dotyčného je možné pátrat po vrozených srážlivých stavech, jako je například Leidenská mutace. Celé spektrum těchto stavů lze zjistit v hematologické laboratoři ze vzorku žilní krve.

 

 

Příklad: 54letý pacient vážící 92kg je přijat s náhle vzniklým bezdůvodným otokem pravé dolní končetiny. Provedeme ultrazvukové vyšetření a zjistíme přítomnost stehenní hluboké žilní trombózy, která je nestabilní. Pacienta uložíme na oddělení, doporučíme mu přísný klid na lůžku (který snižuje riziko utržení trombu a vznik plicní embolie) a začneme podávat Fraxiparine v dávce 0.9 ml po 12 hodinách (vycházíme z váhy pacienta – na každých 10 kg počítáme cca 0.1 ml po 12 hodinách). Po několika dnech zopakujeme ultrazvuk žil a ten potvrdí stabilizaci trombu. Pacienta převedeme na Warfarin a propustíme s předpisem na kompresivní punčochy. Vyšetření na sekundaritu můžeme provést buď za hospitalizace nebo až s časovým odstupem.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů