Trombocytopoéza znamená novotvorbu krevních destiček (trombocyty). U dospělých jedinců k ní dochází v kostní dřeni, kde trombocyty vznikají jako malé úlomky odštěpené z velkých buněk známých jako megakaryocyty.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů