Termín transverzální (transversální) patří mezi základní anatomické pojmy a znamená „příčný“. Transverzální rovina je rovina kolmá k základní podélné ose lidského těla. V běžné medicíně se v neurologii hovoří například o transverzální lézi míšní, což je příčné poranění míchy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů