Torsade de pointes (torsád du poant) je poměrně specifický typ poruchy rytmu (arytmie), která je známá jako komorová tachykardie. Z toho pochopitelně vyplývá, že je Torsade de pointes smrtelně nebezpečná záležitost.

Příčiny: Porucha rytmu Torsade de pointes může být způsobena léky a dalšími faktory souvisejícími se vznikem dlouhého QT intervalu na EKG. Kromě toho je riziko arytmie vyšší u lidí se srdečním selháváním a s rozvratem vnitřního prostředí organizmu (např. pokles hořčíku a draslíku v krvi).
 

Projevy: Epizoda Torsade de pointes se může projevovat nepříjemnými pocity, prudkým poklesem krevního tlaku, celkovou slabostí, bušením srdce a kolapsovými stavy. Většinou se arytmie po krátké době samovolně převede na normální rytmus, ale v určitých případech přetrvává, degeneruje do fibrilace komor, a tak může vyvolat zhroucení krevního oběhu. Důsledkem je bezvědomí a do několika minut i smrt.
 

Diagnostika: Arytmii typu Torsade de pointes poznáme, když je pacient během jejího vzniku napojen na monitor srdečního rytmu, kde poruchu uvidíme. Torsade de pointes vypadá jako klasická komorová tachykardie, ale na rozdíl od ní se mění vertikální výchylky (amplituda) záznamu. Lépe to můžete pochopit z obrázku v tomto textu.
 

Léčba: Základem léčby přetrvávající Torsade de pointes s poruchou oběhu je klasická resuscitace s aplikací elektrického výboje (defibrilace) za cílem navrátit normální rytmus. Součástí terapie opakovaných záchvatů Torsade de pointes bývá aplikace antiarytmik a nitrožilní podání síranu hořečnatého. Je-li riziko opakování arytmie příliš velké, může být indikována implantace přístroje ICD. Vcelku logicky musí být ukončeno užívání léků prodlužujících QT interval.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů