Pojem thorakalgie znamená bolest hrudníku (thorax – hrudník, algos – bolest), přičemž je vhodno podotknout, že tímto slovem označujeme obvykle vertebrogenní bolesti hrudníku vycházející z hrudního úseku páteře.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů