Zkratka TEN znamená TromboEmbolickou Nemoc a můžeme tak v podstatě označit každý stav, kdy v těle vznikne trombóza spojená s embolií. V běžné praxi si pod pojmem TEN prakticky vždy představíme plicní embolii a to bez ohledu na to, zda je nalezena vyvolávající trombóza, či nikoliv.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů