Syndrom fragilního X (neboli syndrom křehkého X) je relativně časté geneticky podmíněné vrozené onemocnění. Postihuje v drtivé většině chlapce a má za následek změny vzhledu i narušení mentálních schopností. Vyskytuje se asi u 1 muže z 3,000-4,000, což není zrovna málo.

 

Příčiny: Příčinou je, že se v genové výbavě na X chromozomu začne prodlužovat určitá genová sekvence, což vede k vyřazení příslušného genu zodpovědného za správný vývoj nervové soustavy. Chlapci mají pouze jeden chromozom X, a proto jsou při narušení genu plně postiženi. Ženy mají dva chromozomy X a defekt genu na jednom z nich může být do značné míry nahrazen zdravým genem na druhém X chromozomu. Z toho důvodu ženy s nemocným genem postiženy nejsou vůbec, nebo u nich projevy syndromu bývají o něco mírnější.

 

 

Projevy: Nemocní mají dlouhý obličej, odstávají jim uši, jejich nohy jsou ploché. Varlata postižených mužů jsou zvětšená. Výrazně narušen je duševní vývoj. Bývá přítomna mentální retardace (IQ pod 80), poruchy chování, hyperaktivita, problémy v sociální oblasti, obtížné navazování vztahů, stydlivost či naopak agresivita. Nemocní rádi opakují určité úkony, dodává jim to pocit jistoty.

 

 

Diagnostika: Nemoc lze určit genetickým vyšetřením, které prokáže namnožený úsek genové sekvence na chromozomu X.

 

 

Prevence a léčba: Prevence vrozeného onemocnění není možná, stejně tak neexistuje způsob, jak ho vyléčit. Při poruchách emocí se někdy používají psychiatrické léky k jejich úpravě. Mentální retardace a poruchy učení někdy vyžadují speciální pedagogickou péči. 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů