Strach ze zubaře a zubních zákroků má své odborné pojmenování – odontofobie – a patří do skupiny fobií. Minimálně určitou tíseň před návštěvou zubního lékaře pociťuje řada lidí, u některých je však tento strach velmi silný.
 
Příčiny
Do určité míry se může jednat o úzkostnější typ osobnosti, což může být i geneticky dáno. Kromě toho se na odontofobii mohou podílet bolestivé a nepříjemné zážitky z dětství a jistý pocit bezmoci a strach z bolesti, které jsou se zubařským vyšetřením spojeny. Cizí ruce a nástroje v dutině ústní mohou navíc dráždit dávicí reflex. Nepříjemný může být i charakteristický chemický zápach typický pro většinu zdravotnických pracovišť a zvuk vrtačky.
 
 
Projevy
Odontofobie se projevuje strachem ze zubaře a pro postiženého jedince se zubní vyšetření stává martyriem spojeným s nervozitou a nejrůznějšími příznaky jako je bušení srdce, pocity dušnosti, nadměrné pocení, apod. Při práci v dutině ústní se těmto lidem snadno spouští dávicí reflex a dotyční mohou začít i zvracet. Není divu, že jedinci s fobii ze zubaře se zubnímu vyšetření vyhýbají, což je později může mrzet, protože nedostatečná prevence si později vyžádá mnohem rozsáhlejší zubní péči než by tomu bylo při pravidelných preventivních vyšetřeních. Nemocný člověk je si samozřejmě svého do značné míry iracionálního strachu vědom a má na něj náhled, nemůže si však pomoci.
 
 
Diagnostika
Diagnózu je možné stanovit na základě výše zmíněných příznaků spojených se zubním vyšetřením. Někdy je možné i přesně stanovit nepříjemný zážitek z dětství, od kterého se projevy strachu začaly odvíjet.
 
 
Léčba
Podobně jako u jiných fobií je nutná dlouhodobá psychoterapie, kdy se člověk při opakovaných sezeních s psychiatrem snaží svůj strach ovládnout. Někdy se mohou podávat léky proti úzkosti. Při zubním vyšetření je nutné pochopení a spolupráce i ze strany vyšetřujícího zubaře a dalšího personálu. U některých lidí s panickým strachem ze zubaře si nicméně složitější a déletrvající zákroky mohou vyžádat podání analgosedace (polouspání) nebo vzácněji dokonce celkovou anestezii (uspání).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů