Status je odborné označení pro „stav“. V medicíně ho používáme spolu s dalšími termíny k označení určitých stavů. Příkladem je status praesens (současný stav), status asthmaticus (déletrvající astmatický záchvat) a status epilepticus (delší dobu trvající epileptický záchvat).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů