Stafylokoky patří mezi velmi časté původce infekcí. Stafylokoky patří mezi grampozitivní koky. „Grampozitivní“ znamená, že jsou barvitelné tzv. Gramovou metodou, slovo „koky“ zase odkazuje na kulatý tvar jejich buněk.
 
Stafylokoky běžně žijí na kůži člověka, mezi nejznámější as klinicky nejvýznamnější druhy patří stafylokokus aureus (zlatý stafylokok), stafylokokus epidermidis a stafylokokus saprofyticus.
 
Stafylokoky se obvykle do organizmu dostanou narušením kožního krytu a riziko infekce roste u osob s poruchou imunity. Vyšší riziko vzniku stafylokokových infekcí mají lidé po otevřených operacích (například implantace umělých kloubů),  nitrožilní narkomani, lidé s proleženinami a lidé s rozsáhlejšími popáleninami.
 
 
Stafylokokové infekce
 
1. Otrava toxinem z jídla – V tomto případě nejde o klasickou infekci. Potraviny mohou být napadeny stafylokokem, který v nich vytvoří toxin. Při zahřátí, či povaření jsou stafylokoky zničeny, ale toxin je vůči teplu odolný a v potravě zůstane. Po požití do několika hodin toxin vyvolá příznaky akutní střevní chřipky se zvracením, bolestmi břicha, zvýšenou teplotou a průjmy. Obtíže jsou nepříjemné, ale většinou vymizí do dalšího dne.
 
2. Hnisavé kožní infekce – Stafylokoky jsou typickými původci některých hnisavých kožních infekcí, stafylokokové infekce kůže mají spíše tendenci probíhat ohraničeně za vzniku impetiga, folikulitidy, furunklů a karbunklů. Zcela speciálním podtypem kožních stafylokokových infekcí jsou záněty prsu u kojících žen.
 
3. Infekční endokarditida – Stafylokoky patří mezi bakterie schopné vyvolat infekční endokarditidu, což je infekční zánět vnitřních dutin srdce a srdečních chlopní. Onemocnění může způsobit srdeční selhávání, poruchy rytmu a rozšířením bakterií ze srdce krví po těle i známky sepse. Vyšší výskyt je u lidí s chlopenními vadami, s chlopenními náhradami a stavy po jiných operacích srdce. Riziko je vyšší i u injekčních narkomanů, kdy se do krve (a následně do srdce) mohou stafylokoky dostat při aplikaci drogy.
 
4. Záněty kostí  a záněty kloubů– Stafylokoky poměrně často najdeme jako původce zánětu u nemocných trpících infekcemi kostí (osteomyelitidy) a infekcemi obratlů a meziobratlových plotének (spondylodiscitidy). Kromě kostí mohou být infekcí postiženy i klouby (hnisavý zánět kloubu).
 
5. Syndrom toxického šoku – Toto je smrtelně nebezpečný stav, který může doprovázet jakoukoliv z výše zmíněných infekcí stafylokokem. Syndrom je zapříčiněn účinkem stafylokokového toxinu, který bakterie uvolňují do organizmu. Toxin způsobuje rozvoj šokového stavu s vysokým rizikem selhání životně důležitých orgánů.

6. Abscesy - Vznik abscesů (dutin naplněných hnisem) může komplikovat většinu stafylokokových infekcí. Je to dáno tendencí stafylokokových zánětů probíhat ohraničeně, což je v podstatě pozitivní fakt, na druhou stranu je absces pro imunitní systém špatně přístupný a může být problém s jeho zahojením. Absces je proto často nutné řešit, ideálně chirurgickým otevřením, vypuštěním hnisu a případně drenáží.
 
7. Jiné infekce – Stafylokoky mohou někdy způsobit i zápaly plic a hnisavé záněty mozkových blan, spíše však u těchto stavů nacházíme jako vyvolavatele některého ze streptokoků, či jiné bakterie.
 
 
Léčba
Obecně řečeno jsou stafylokoky dosti odolné vůči penicilinovým antibiotikům, ale obvykle mají dobrou citlivost proti antibiotiku známému jako oxacilin (meticilin). U stafylokoků se nicméně rozvíjí rezistence vůči antibiotikům a vznikají kmeny odolné vůči meticilinu (MRSA – meticilin rezistentní stafylokokus aureus) nebo vankomycinu (VRSA – vankomycin rezistentní stafylokokus aureus).


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů