Specificita pomáhá vyjadřovat spolehlivost určité vyšetřovací metody. Jde o hodnotu udávanou v procentech a říká nám, s jakou pravděpodobností dokáže test správně určit jedince bez sledovaného onemocnění. Tedy jednodušeji řečeno nám vypovídá o tom, kolik falešně pozitivních lidí test určí (tj. u kolika procent zdravých lidí test mylně prokáže určitý chorobný stav). Specificitu daného vyšetření bychom měli vždy hodnotit společně s jeho senzitivitou.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů