Senzitivita je důležitý pojem, který vyjadřuje citlivost určité vyšetřovací metody. Jde o hodnotu udávanou v procentech a udává, nakolik má dané vyšetření šanci skutečně zachytit hledaný chorobný stav. Test se senzitivitou 100% by v testované skupině odhalil veškeré případy dané nemoci. Senzitivitu daného vyšetření bychom měli vždy hodnotit společně s jeho specificitou.

Kromě toho můžeme slovo senzitivita chápat jako citlivost vůči něčemu. Hovoříme například o senzitivitě bakterií proti konkrétnímu antibiotiku apod. Opakem slova senzitivita v tomto smyslu je slovo rezistence.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů