Termín spastický znamená „křečovitý“ a používáme ho pro stavy charakteristické zvýšeným tonem svaloviny (tj. spasticitou). Hovoříme například o spastické paréze, která vzniká při poškození pohybových nervových center v mozku, či nervových drah vedoucích informace o pohybu v míše.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů