Spánková obrna se označuje také jako spánková paralýza a jde o nepříjemný, ale nezávažný stav, který řadíme mezi poruchy spánku. Spánková obrna je velmi často sdružená s jinou poruchou spánku známou jako narkolepsie.

 

Příčiny

Příčina není zcela jasná, předpokládá se určitý podíl genetického předpokladu v kombinaci se zevními faktory. Lidé s častějším výskytem spánkové obrny mívají narušenou kvalitu spánku, mají abnormální epizody REM spánku (REM vychází ze slov Rapid Eye Movement a jde o spánek, při kterém dochází k pohybům zavřených očí, a při kterém se zdají sny) a narušenou funkci nervového systému v mozku, který zajišťuje správné probouzení ze spánku.

Jedinci trpící záchvaty spánkové obrny mají vyšší riziko dalšího záchvatu při nedostatečném spánku, při nepravidelném spánku, při stresu, vyčerpání a při častém užívání stimulačních látek (kofein).

 

Projevy

V rámci spánkové obrny se člověk nachází kdesi mezi spaním a bdělostí, většinou dokáže myslet a uvědomuje si své okolí, ale není schopen hýbat končetinami a připadá si ochrnutý. Záchvaty se objevují buď při usínání nebo při probouzení a trvají vteřiny až minuty, velmi výjimečně delší dobu. Kromě ochrnutí mohou být přítomny pocity bolestivého tlaku na hrudi, dušnosti, nejrůznější halucinace (sluchové, zrakové) a emoce strachu a ohrožení s pocitem přítomnosti cizí bytosti v místnosti. Kombinace těchto pocitů s nemožností hýbat se a reagovat je značně děsivá. Po skončení epizody spánkové obrny se vrací kompletní hybnost. Do jedince trpícího nejspíše určitou formou spánkové obrny se vžil Edgar Alan Poe v povídce Předčasný pohřeb (nebojte, má dobrý konec).

 

Diagnostika

Diagnóza je stanovena na základě opakovaných klinických obtíží pacienta. Zejména první záchvat spánkové obrny může být v některých ohledech podobný mozkové mrtvici, a vyšetření tak většinou zahrnuje CT vyšetření nebo magnetickou rezonanci mozku. Při podezření na poruchu spánku bývají lidé vyšetření ve speciální spánkové laboratoři, kde jsou monitorováni během spánku.

 

Prevence a léčba

Je velmi důležité vyhýbat se situacím, které zvyšují riziko záchvatu, tj. mít dostatek pravidelného spánku, vyhýbat se stresu a neužívat ve zvýšené míře stimulační přípravky při únavě. Z léků se podávají některá antidepresiva, která svým vlivem na nervový systém snižují i četnost záchvatů spánkové paralýzy.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů