Skolióza je poměrně častý nález zjištěný při fyzikálním vyšetření. Do obecné češtiny bychom ho mohli přeložit jako „křivá páteř“. Jde o vychýlení páteře do strany (myšleno vzhledem k předozadní rovině). Vychýlení doprava označujeme jako dextroskoliózu a doleva jako sinistroskoliózu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů