Serotoninový syndrom je nebezpečný stav, který se může objevit vlivem užívání celé řady léků. Bez správné diagnózy a léčby může postiženého člověka snadno usmrtit, a proto je vhodné o něm znát některé základní informace.

 

Příčiny: Serotonin patří mezi tzv. neuromediátory, tj. je to sloučenina, která v nervovém systému přenáší informace mezi nervovými buňkami (a případně z nervových buněk na buňky jiné). Těchto neuromediátorů je více a musí mezi nimi existovat rovnováha. Existuje nicméně řada léků, které tuto rovnováhu vychylují, a to buď cíleně, nebo jako vedlejší účinek. Dojde-li k nadměrnému posílení serotoninového systému, může se objevit výše zmíněný syndrom.

Mezi léky, které mohou způsobit posílení serotoninového systému, patří některá antidepresiva (zejm. SSRI, SNRI a tzv. inhibitory monoaminooxidázy), triptany, některé léky stimulující centrální nervový systém, některé léky proti zvracení a opiáty užívané v léčbě bolesti. Celkový seznam rizikových léků je velmi dlouhý a přesahuje cíle tohoto záměrně jednoduššího textu.

 

Projevy: Projevy serotoninového syndromu mohou být značně nepříjemné a dramatické. Člověk se začne nadměrně potit, má zvýšený krevní tlak, cítí bušení srdce, rozšíří se mu zornice a mohou se objevit i křeče svalů. Typicky je syndrom doprovázen zvýšenou teplotou a neurologickými projevy (bolesti hlavy, halucinace, stavy zmatenosti apod.). Těžké formy serotoninového syndromu mohou pak vyústit v rozvrat vnitřního prostředí s rozpadem svalových vláken (rabdomyolýza), se selháním ledvin a s poruchou srážlivého systému, což může vyústit v diseminovanou intravaskulární koagulopatii. Tento stav již může dotyčného snadno usmrtit.

 

Diagnostika: Diagnózu je možné stanovit na základě příznaků, které se objevují u nemocného užívajícího některý z potenciálně rizikových léků.

 

Léčba: Základem je pochopitelně okamžité vysazení medikace, která by mohla syndrom způsobovat. Většinou je toto vysazení následováno poměrně rychlou stabilizací stavu. V některých případech lze aplikovat některé léky, které pomohou aktivitu serotoninového systému ztlumit. Těžké případy může být nutné léčit na monitorovaném lůžku se zajištěním dechových funkcí (intubace, umělá plicní ventilace), tlumením horečky (podávání antipyretik), důslednou hydratací a udržováním vnitřního prostředí organizmu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů