V medicíně znamená slovo sakrální „související s kostí křížovou (os sacrum)“. Hovoříme například o sakrální oblasti (oblast křížová), sakrální bolestivosti, sakrálních dekubitech apod.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů