Dekubitus (decubitus) znamená narušení kožního krytu a hlouběji uložených měkkých tkání vlivem dlouhodobějšího působení tlakové síly. Tkáně jsou poškozeny tlakem vznikajícím mezi podložkou a hlouběji uloženými kostmi, riziko vzniku dekubitů roste při maceraci pokožky močí a stolicí. Více informací najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů