Reyův syndrom je vzácné, ale velmi závažné onemocnění, které typicky postihuje děti. Může končit smrtí nebo doživotními následky.

 

Příčiny: Příčiny tohoto stavu jsou nejasné. Bylo však zjištěno, že Reyův syndrom vzniká u dítěte, které na infekci horních cest dýchacích (klasická banální viróza s kašlem a teplotou) dostalo lék obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin) a ta zřejmě nějakým dosud neprobádaným procesem u některých dětí spustila chorobný proces. Zásadní je poškození jater, která ztratí schopnost odbourávat dusíkaté zplodiny našeho metabolismu a to vede ke hromadění amoniaku (NH3) a jemu podobných látek v těle. Tyto látky jsou toxické pro mozek.

 

Projevy: Projevy vlastního Reyova syndromu začnou několik dní po běžných příznacích virové infekce horních cest dýchacích. Nejprve dojde k rychlému ztukovatění jater, následně k jejich akutnímu selhání, nahromadění zplodin metabolismu v těle a postižení funkce mozku. Právě příznaky poškození mozku jsou nejviditelnější. Nalezneme mezi nimi např. poruchy vědomí, spavost a svalovou slabost, někdy naopak křeče, poruchy reflexů a celý stav může skončit smrtí.

 

Diagnostika: Napomoci mohou lékaři informace o nedávném onemocnění, které bylo léčeno lékem obsahujícím kyselinu acetylsalicylovou. Navíc se také lze orientovat podle projevů onemocnění, které samy o sobě jsou však značně neurčité. V krvi postiženého dítěte najdeme zvýšenou hladinu amoniaku a zvýšené jaterní testy.

 

Prevence: Při horečce se dětem musí podávat jiné léky proti horečce (nejlépe léky obsahující paracetamol, jako je např. Paralen), které kyselinu acetylsalicylovou neobsahují. Použití léků s kyselinou acetylisalicylovou u dětí do 12 let věku je přísně zakázáno kromě několik málo speciálních indikací.

 

Léčba: Léčba je svízelná. Dítě musí být hospitalizováno na dětské JIP, lékaři se snaží udržet jeho základní životní funkce a bojovat proti poškození mozku. Někdy se může provést očištění krve od dusíkatých sloučenin dialýzou. Prognóza již vzniklého stavu je nicméně velmi vážná.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů