Retikulocyt je důležité vývojové stádium červené krvinky (erytrocytu). Jde o poslední vývojové stádium, kdy je erytrocyt již prakticky vyzrálý, nemá buněčné jádro a je schopen plnit svou funkci. Hlavní rozdíl mezi retikulocytem a zralým erytrocytem je tvar buňky – u retikulocytu je kulovitý, zatímco zralý erytrocyt je bikonkávní. Retikulocyty jsou uvolňovány z kostní dřeně do periferní krve, kde za normálních okolností tvoří asi 1-2% ze všech erytrocytů. Vyšší procentuální zastoupení retikulocytů v krvi nás informuje o vystupňované erytropoéze.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů