Renální tubulární acidóza (RTA) je označení pro soubor ledvinných chorob, který mají různý mechanizmus účinku, ale důsledky jsou u nich obdobné – ledviny ztrácí schopnost okyselovat moč a to může způsobit překyselení organizmu, odborně metabolickou acidózu.

 

Příčiny: Renální tubulární acidóza může být vrozená nebo získaná. Vrozené jsou geneticky podmíněné, získané mohou vzniknout na základě poškození ledvinné tkáně například při hydronefróze, mnohočetném myelomu, chronickém zánětu ledvin, po podávání nefrotoxických léků (léky poškozující ledvinnou tkáň), hyperparatyreóze apod. Na základě mechanizmu poruchy rozlišujeme tzv. proximální a distální renální tubulární acidózu.

  • U proximální renální tubulární acidózy je podstatou problému porucha absorpce bikarbonátu v ledvině. Do moči se tedy ztrácí nadměrné množství bikarbonátu, které pak chybí v těle. Nedostatek bikarbonátu vede k metabolické acidóze.
  • U distální tubulární acidózy je problém opět v ledvině, ale tentokrát jde o neschopnost vyloučit vodíkové ionty do moči. Nadbytek vodíkových iontů pak vede k metabolické acidóze.

 

Projevy: Základním projevem je postupné narušení vnitřního prostředí s rozvojem metabolické acidózy organizmu. Toto překyselení je vážné, protože je spojeno s poklesem pH, což narušuje funkci řady látek a enzymů. Kromě toho dochází k odvápňování kostí, dehydrataci a rozvratu iontové rovnováhy - u většiny lidí vzniká středně těžká až těžká hypokalémie (pokles koncentrace draslíku v krvi) se silnou svalovou slabostí, zácpou a život ohrožujícími poruchami rytmu. Osobně jsem viděl pacientku s RTA s tak výraznou slabostí svalů, že nebyla schopna zvednout ruce nad hlavu.

 

Diagnostika: Diagnózu obvykle stanovuje nefrolog na základě vyšetření moči a vyšetření ledvin. Pro diagnózu jsou nutné i krevní náběry, v nichž najdeme známky metabolické acidózy. Vrozené formy lze někdy přesně určit pomocí genetického vyšetření. Je to relativně složité a detailnější pojednání by v tomto jednoduchém textu nemělo většího smyslu.

 

Léčba: Základem terapie je dostatečný přísun tekutin a podávání vyšších dávek draslíku, aby se udržela jeho normální hladina v krvi. Kromě toho můžeme pacientovi předepsat zvýšené dávky bikarbonátu v tabletách (např. preparát Vitar soda), aby se zabránilo zhoršování metabolické acidózy.


Zdroje
https://jasn.asnjournals.org
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů