Termín refrakterní by šlo přeložit jako „nereagující na podněty“, či „nereaktivní“. V organizmu má velký význam refrakterní interval při šíření nervových vzruchů. Nervové buňky se po podráždění vedoucím ke vzniku nervového vzruchu stávají na krátkou dobu necitlivé vůči dalšímu dráždění (tzv. refrakterní fáze). Doba, během které nelze žádným podnětem vyvolat akční potenciál, se označuje jako absolutní refrakterní fáze, zatímco doba během které lze akční potenciál vyvolat abnormálně silným (tj. nadprahovým) podnětem, se označuje jako relativní refrakterní fáze.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů